program

2017


Muzyka orkiestrowa i koncertująca J.F. Telemanna, J.S. Bacha i J.M. Leclaira / wstęp wolny

Miejsce: Kościół oo. Jezuitów

Muzyka orkiestrowa i koncertująca J.F. Telemanna, J.S. Bacha i J.M. Leclaira

Wykonawcy:
Jesenka Balic Zunic – skrzypce
Fredrik From – skrzypce, lider
Zespół barokowy Kore:
Alicja Sierpińska – skrzypce
Katarzyna Litwiniuk – altówka
Ewa Witczak – wiolonczela
Szilárd Chereji – kontrabas
Joanna Boślak-Górniok – klawesyn, lider

Program:
Muzyka orkiestrowa i koncertująca J.F. Telemanna, J.S. Bacha i J.M. Leclaira

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Koncert polski B-dur TWV 43:B3
Polonoise, Allegro, Largo, Allegro

Georg Philipp Telemann
Uwertura B-dur „Völker-Ouvertüre” TWV 55:B5
Ouverture, Menuet I&II, Les Turcs, Les Suisses, Les Moscovites, Les Portugais, Les Boiteux, Les
Coureurs

Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)
Koncert skrzypcowy d-moll op. 7 nr 1
Allegro, Aria Gratioso, Vivace 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067
Ouverture, Rondeau, Sarabande, Bourrées I&II, Polonaise & Double, Menuett, Badinerie


Polonica. Polskie ślady w europejskich antologiach muzyki lutniowej ok. 1600

Miejsce: Kościół oo. Jezuitów

Wykonawca:
Michał Gondko – lutnia

Program:
Polonica. Polskie ślady w europejskich antologiach muzyki lutniowej ok. 1600

Chorea polonica
Polnische Tänze
Chorea polonica eiusdem Alberti Dlugoraj
Cantio polonica
Fantasia Benedicti De Drusina
Polnischer Tanz

Villanella Alberti Dlugoraj
Chorea polonica
Villanella polonica
Volte Alberti Ambrosii Dlugoraj
Chorea polonica
Chorea polonica Alberti Dlugoraj

A Pollish Vilanell / A Polish Ayre
Praeludium Diomedis Cato
Galliarda di Diomede Cato
Danza polacca
Caspari Sielicki Poloni Gagliarda
Finale Alberti Dlugorai

Duda
Balletto dantichano
Balletto polacho
Galiarda

Fantasia Alberti Dlugoraj
Potorae Königin inn Polen Tantz
Polnisch Tantz
Ballo polacco


Suity wiolonczelowe Jana Sebastiana Bacha (wybór)

Miejsce: Fara, Kapitularz

Wykonawczyni:
Jesenka Balic Zunic – violonczello da spalla

Program:
Suity wiolonczelowe Jana Sebastiana Bacha (wybór)

Domenico Gabrielli (1659 – 1690)
Ricercar G-dur nr 6 na wiolonczelę solo

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suita G-dur nr 1 na wiolonczelę solo BWV 1007
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuetts I&II, Gigue

Domenico Gabrielli
Ricercar d-moll nr 7 na wiolonczelę solo

Johann Sebastian Bach
Suita d-moll nr 2 na wiolonczelę solo BWV 1008
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuetts I&II, GigueKi Koléch Arév, il dolce suono. Dwie Florencje – chrześcijańska i żydowska muzyka w późnośredniowiecznych Włoszech

Wykonawcy: Corina Marti
Miejsce: Kościół pw. Wszystkich Świętych

Wykonawcy:
Doron Schleifer – śpiew
Corina Marti – clavisimbalum, flety

Program:
Ki Koléch Arév, il dolce suono. Dwie Florencje – chrześcijańska i żydowska muzyka w późnośredniowiecznych Włoszech

Anonim
Achot Ketana (Siostrzyczka)

Anonim
(Bez tytułu)

Shokhant Basade (Wy, którzy mieszkacie na polach)

Ghaetta

Giovanni da Firenze (I poł. XIV w.)
O perlaro gentil

Anonim
(Bez tytułu)

Francesco Landini (ok. 1325 – 1397)
Gram piant’ agli ochi

Anonim
Saltarello

Anonim
Lemi Evke (Kogo mam opłakiwać)

Francesco Landini / Anonim
Che pena questa

Lorenzo da Firenze (? – 1372/3)
Non so qual I’mi voglia

Zacara da Teramo (1350/60 – 1413) / Anonim
Un fior gentil

Anonim
Ura Na Yeminekha (Potężny, podnieś swą rękę)

Jacopo da Bologna (II poł. XIV w.)
Nell mio parlar

Gherardello da Firenze (ok. 1320/5 – 1362/3)
Per non far lietto

Jacopo da Bologna
Sotto l’imperio

Anonim
Shaar Asher Nisgar (Zamknięte wrota)


Koncerty klawesynowe Jana Sebastiana Bacha

Miejsce: Kościół pw. św. Wojciecha

Wykonawczynie:
Marianna Henriksson – klawesyn, lider
Zespół barokowy Kore:
Alicja Sierpińska – skrzypce
Katarzyna Szewczyk – skrzypce
Katarzyna Litwiniuk – altówka
Karolina Szewczykowska – wiolonczela

Program:
Koncerty klawesynowe Jana Sebastiana Bacha

Johann Rosenmüller (ok. 1619 – 1684)
Suita a-moll ze zbioru „Studenten-Music”
Paduan, Alemanda, Courant, Ballo, Sarabanda

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)
Sonata a 4 g-moll
Adagio-Andante Largo, Allegro, Grave, Presto, Vivace

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Koncert klawesynowy g-moll BWV 1058[...],
Andante, Allegro assai

Johann Rosenmüller
Sonata settima a 4 d-moll
Largo, Adagio, Prestissimo, Adagio, Allegro, Adagio

Arcangelo Corelli
Sonata da chiesa G-dur op.1 nr 9 
Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio

Johann Sebastian Bach
Koncert klawesynowy A-dur BWV 1055
Allegro, Larghetto, Allegro ma non tanto


Świat kreci się wokół Vivaldiego

Miejsce: Sala Wielka, CK Zamek

Wykonawcy:
Shunske Sato – skrzypce, lider
Zespół barokowy Kore:
Fredrik From, Irma Niskanen – skrzypce
Jesenka Balic Zunic – altówka
Esmé de Vries – wiolonczela
Szilárd Chereji – kontrabas
Joanna Boślak-Górniok – klawesyn, lider

Program:
Świat kreci się wokół Vivaldiego

Biagio Marini (1594 – 1663)
Balletto secondo op. 22

Dario Castello (I poł. XVII w.)
Sonata nr 4 z II Księgi sonat

Giovanni Legrenzi (1626 – 1690)
Sonata a quattro nr 6 z III Księgi op. 10

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (II poł. XVII w.)
Sonata op. 4 nr 4 „La Biancuccina”

Carlo Farina (ok. 1604 – 1639)
Capriccio Stravagante

przerwa

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Koncert skrzypcowy E-dur BWV 1042
Allegro, Adagio, Allegro assai

Johann Georg Pisendel (1687 – 1755)
Imitation des caractères de la danse

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Uwertura G-dur „Burlesque de Quixotte” TWV 55:G10
Ouverture, Le Réveil de Quichotte, Son attaque de moulins à vent, Ses soupirs amoureux
après la Princesse Dulcinée, Sanche Panse berné, Le Galope de Rosinante, Celui d'ane de
Sanche, Le couché de Quichotte

przerwa

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert skrzypcowy E-dur „La Primavera” RV 269
Allegro, Largo, Allegro

Koncert skrzypcowy g-moll „L’Estate” RV 315
Allegro non molto, Adagio – Presto, Presto

Koncert skrzypcowy F-dur „L’Autunno” RV 293
Allegro, Adagio molto, Allegro

Koncert skrzypcowy „L’Inverno” RV 297
Allegro non molto, Largo, Allegro