wykonawcy
Display_e_a_logo_2013-11_poziom

EUBO (European Union Baroque Orchestra)

http://www.eubo.eu/

Występy: La Création du Monde („Stworzenie świata”)

EUBO to najbardziej znany i z pewnością najbardziej efektywny międzynarodowy projekt edukacyjny w dziedzinie muzyki dawnej. Każdego roku od ponad 20 lat kilkudziesięcioosobowa grupa wybranych starannie młodych muzyków ma okazję do kilkumiesięcznej wspólnej pracy pod kierunkiem świetnych liderów, takich jak choćby dyrektor artystyczny zespołu, duński klawesynista i dyrygent Lars Ulrik Mortensen. Trudno uwierzyć, ale tym przedsięwzięciem administruje zaledwie czteroosobowy zespół  kierowany od samego początku przez Paula Jamesa. Nie ma dzisiaj żadnej liczącej się europejskiej orkiestry, w której nie grałby muzyk mający za sobą doświadczenia wyniesione z EUBO. Zresztą wielu „absolwentów” powraca później do EUBO w roli koncertmistrzów i dyrygentów. EUBO pojawia się na Poznań Baroque już po raz czwarty.

Cezary Zych