wykonawcy
Display_k.moraczewski

dr hab. Krzysztof Moraczewski

http://fundacjameakultura.pl/

Występy: MEAndry Baroku: Wprowadzenie do baroku: Słowo, dźwięk i gest - o genezie nowej koncepcji muzyki na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Członek redakcji czasopisma MEAKULTURA. Autor książki "Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury".