MEAndry Baroku/ Poznań Baroque 2013 - cykl muzycznych spotkań dla dorosłych i dzieci
Festiwal Poznań Baroque i Fundacja MEAKULTURA zapraszają do Kluboksięgarni Głośna na cykl trzech spotkań, mających na celu przybliżyć dorosłym i dzieciom muzykę barokową. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

wtorek, 22.10.2013, g. 18.00
MEAndry Baroku/ Poznań Baroque 2013: Wprowadzenie do baroku: Słowo, dźwięk i gest - o genezie nowej koncepcji muzyki na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku. Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Moraczewski. Szczegóły TUTAJ

wtorek, 29.10.2013, g. 18.00
MEAndry Baroku/ Poznań Baroque 2013: Poza czasem i przestrzenią: barok – muzyka – film. Prowadzenie: Agnieszka Nowok. Szczegóły TUTAJ

wtorek, 5.11.2013, g. 18.00
MEAndry Baroku/ Poznań Baroque 2013: Barocco - czyli jaki? Spotkanie dla dzieci w wieku 7- 12 lat. Prowadzenie: Aleksandra Masłowska. Szczegóły TUTAJ


Organizator: Poznań Baroque

Współorganizator: Fundacja MEAKULTURA/ http://fundacjameakultura.pl/

Partner: Kluboksięgarnia Głośna/ www.glosna.pl


Uczestnik/-czka     wykładów wyraża zgodę na wykorzystanie jego/jej wizerunku w ramach rejestracji filmowej wykładu. Fundacja MEAKULTURA jest uprawniona do korzystania z tego prawa, jej eksploatacji i promocji na całym świecie bez jakichkolwiek ograniczeń, z prawem upoważnienia innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.