festiwal

Kalendarium

22 października

 • 18:00 - MEAndry Baroku: Wprowadzenie do baroku: Słowo, dźwięk i gest - o genezie nowej koncepcji muzyki na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku

29 października

 • 18:00 - MEAndry Baroku: Poza czasem i przestrzenią: barok – muzyka – film

5 listopada

 • 18:00 - MEAndry Baroku: Barocco - czyli jaki? Spotkanie dla dzieci w wieku 7- 12 lat

6 listopada

 • 18:00 - Koncert I / Antonio Vivaldi – Cztery pory roku

7 listopada

 • 18:00 - Koncert II/ Kapsbergiana – wokół III księgi Kapsbergera
 • 20:30 - Koncert III / Se il Dolce tormento: włoska i francuska muzyka XVI i XVII wieku

8 listopada

 • 18:00 - Koncert IV / Angielska muzyka XVI i XVII wieku
 • 20:30 - Koncert V / Johann Sebastian Bach – Kunst der Fuge

9 listopada

 • 18:00 - Koncert VI/ L’echo du Danube – muzyka na violę da gamba i lutnię
 • 20:30 - Koncert VII/ Johann Sebastian Bach - Wariacje Goldbergowskie

10 listopada

 • 16:00 - Koncert VIII / Henry Purcell – fantazje na viole i fragmenty z opery „Fairy Queen”
 • 18:00 - Koncert IX / XVIII-wieczna muzyka orkiestrowa
 • 20:30 - Koncert X/ Tinto – passeggiaty, glosy i tańce

11 listopada

 • 11:00 - Koncert XI / Ludwig van Beethoven – Symfonie IV i VI
 • 18:00 - Koncert XII / XVII i XVIII-wieczna muzyka na arcylutnię i gitarę

12 listopada

 • 18:00 - Koncert XIII / Włoska i niemiecka muzyka XVII wieku
 • 20:30 - Koncert XIV / Johanna Sebastian Bach i Carl Philipp Emanuel Bach – Muzyka na flet z towarzyszeniem klawesynu

13 listopada

 • 19:30 - Koncert XV / Antonio Vivaldi ­– Arie i koncerty

14 listopada

 • 18:00 - Koncert XVI/ „Tra canti e balli”
 • 20:30 - Koncert XVII / Johann Sebastian Bach – partity i sonaty skrzypcowe w transkrypcji na flet prosty

15 listopada

 • 18:00 - Koncert XVIII / Concerti grossi i koncerty skrzypcowe w barokowych Włoszech
 • 20:30 - Koncert XIX / Wilhelm Müller, Franz Schubert – Winterreise w opracowaniu na sopran i lirę korbową

16 listopada

 • 18:00 - Koncert XX / Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach – koncerty solowe w transkrypcji na mandolinę
 • 20:30 - Koncert XXI/ Baldassare Ferri i jego muzyka

17 listopada

 • 18:00 - Koncert XXII/ Concerto Zapico
 • 20:30 - Koncert XXIII / Francuska opera XVIII wieku

Program


MEAndry Baroku: Wprowadzenie do baroku: Słowo, dźwięk i gest - o genezie nowej koncepcji muzyki na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku

Tematem wykładu będzie nowa koncepcja relacji słowa, gestu i dźwięku, jaka legła u podstaw muzyki nazywanej dziś "barokową", jak również wyłanianie się wizji muzyki jako mowy i konstrukcji retorycznej oraz - oczywiście - artystyczne formy realizacji tej wizji.
Wstęp wolny


MEAndry Baroku: Poza czasem i przestrzenią: barok – muzyka – film

Przez półtorej godziny klubokawiarnia „Głośna” spróbuje wymknąć się prawom fizyki. Z jednej strony za pomocą filmu przeniesiemy się w czasy życia i twórczości niezrównanych mistrzów baroku. Z drugiej – zobaczymy (i usłyszymy), jak często muzyka tej epoki towarzyszy współczesnemu kinu. Dojdzie też do konfrontacji dwóch geniuszy, którym w rzeczywistości nie było dane się spotkać – dla kina bowiem nie ma rzeczy niemożliwych...
Wstęp wolny


MEAndry Baroku: Barocco - czyli jaki? Spotkanie dla dzieci w wieku 7- 12 lat

Z czym kojarzy nam się muzyka baroku? Czy używane wówczas instrumenty znalazłyby miejsce w dzisiejszej orkiestrze? Co to znaczy, że kompozytorzy tworzyli na zamówienie? Czy Jan Sebastian Bach chodził do pracy? Na te i inne pytania odpowiemy podczas kolorowej, ilustrowanej nutami i pięcioliniami wycieczki, odkrywającej tajemnice muzyki sprzed czterystu lat.
Wstęp wolny


Koncert I / Antonio Vivaldi – Cztery pory roku

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Le Quattro Stagioni
Koncert E-dur „La Primavera” op. 8 nr 1 RV 269 *
Allegro, Largo e pianissimo sempre, Allegro: Danza pastorale  
Koncert g-moll „L’Estate” op. 8 nr 2 RV 315 **
Allegro non molto, Adagio – Presto, Presto  
Koncert F-dur „L’Autunno” op. 8 nr 3 RV 293 *
Allegro, Adagio, Allegro  
Koncert f-moll „L’Inverno” op. 8 nr 4 RV 297 **
Allegro non molto, Largo, Allegro  
* aranżacja: Susie Napper
** aranżacja: Margaret Little  
---przerwa---  
Peter Navarro-Alonso
„Vivaldi Remastered” na trzech solistów i smyczki
La Primavera, L’Estate, L’Autunno (The Year Has 16 Months), L’Inverno  


Koncert II/ Kapsbergiana – wokół III księgi Kapsbergera

Giovanni Girolamo Kapsberger (ok. 1580 – 1651)
Toccata & Corrente Seconda  

Vincenzo Bonnizi (? – 1630) (za Cipriano de Rore)
La Bella Netta Ignuda („Alcune Opere Diversi...”, Wenecja, 1626)  

Giovanni Girolamo Kapsberger
Toccata Quarta & Galliarda  

Toccata Ottava  

za Fabritio Caroso (ok. 1527/35 – po 1605) („Nobilita di Dame”, Wenecja 1600)
Balletto Laura Suave
Pavane, Galliard, Saltarello, Canario  

Giovanni Girolamo Kapsberger
Tocatta Septima, Corrente Prima  
---przerwa---  
Francesco Corbetta (1615 – 1681)
Sinfonia  

Giovanni Girolamo Kapsberger
Toccata Quinta  

Antonio Bertali (1605 – 1669)
Sonata d-moll na violę da gamba i basso continuo  

Giovanni Girolamo Kapsberger
Arpeggiata – Toccata Sesta-Uscita-Ballo-Gagliarda-Corrente – Capona – Kapsberger – Colascione


Koncert III / Se il Dolce tormento: włoska i francuska muzyka XVI i XVII wieku

Prolog  
Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Tempro la cetra  
--  
Claudio Monteverdi
Voglio di vita uscir  

Jacopo Peri (1561 – 1633)
Tu dormi, e'l dolce sonno  

Claudio Monteverdi
Si dolce è il tormento  
--  
Giovanni de Macque (1550 – 1614)
La Stravaganza  

Giulio Caccini (1551 – 1618)
A quei sospir ardenti  

Riccardo Rognoni (ok. 1550 – 1620)
Dyminucje z „Ancor che col'partire”  

Tarquinio Merula (1595 – 1665)
Folle è ben  
--  
Giovanni Girolamo Kapsberger (ok. 1580 – 1651)
La Tiorbata  

Claudio Monteverdi
Dorm'ancora  

Benedetto Ferrari (1603 – 1681)
Voglio di vita uscir  
-----przerwa-----  
Etienne Moulinié (ok. 1600 – po 1669)
Seguir più non voglio  

Sébastien Le Camus (ok. 1610 – 1677)
Il n'est rien dans la vie  

François Dufaut (przed 1604 – po 1672)
Sarabande  

Sébastien Le Camus
Bois écarté, lieu solitaire  

François Dufaut
Sarabande  

Etienne Moulinié
Ondes qui soulevez  
--  
Anonim
Preludium z „Ebenthaler Tabulaturmanuskript” (Goëss B, 1668)  

Sébastien Le Camus
Laissez durer la nuit  

Etienne Moulinié
Non ha sott'il ciel


Koncert IV / Angielska muzyka XVI i XVII wieku

William Corkine (I poł. XVII w.)
Walsingham (third tuning)
Galliard Coranto
Whoope doe me no harme goodman

Anonim
Coranto  
--  
Alfonso Ferrabosco (1543 – 1588)
Almaine (First tuning)
Coranto  

Thomas Ford (? – 1648)
An Almaine
A Pill to purge Melancholie - M. Richard Martins Thumpe
--  
Anonim (Manchester Gamba Book)
Prelude (third tuning)  

William Corkine
Pavin
Coranto
Coranto
If my complaints  
--  
Anonim (Manchester Gamba Book)
Preludium to be played before the Lancashire = pipes (bagpipe tuning)
Lancashire = pipes
Pipes of Rumsey
Kate of Bardie
A toye  
---przerwa---  
John Dowland (1563 – 1626)
Dear if you change
My thought are wing’d with hopes
Would my conceit
Semper Dowland, Semper Dolens
Can she excuse my wrongs  

Rest awhile you cruel cares
Fortune
I saw my lady weep
Sleep, wayward thoughts
Sorrow stay
Now o now  

Sir John Langton’s pavan
Awake sweet love
Five knacks for ladies
Sir John Smith his almain
Burst forth
Come again


Koncert V / Johann Sebastian Bach – Kunst der Fuge

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Kunst der Fuge BWV 1080  

Contrapunctus I à 4
Contrapunctus XI à 4
Contrapunctus XIIa à 4  

Contrapunctus III à 4
Canon alla Ottava à 2
Contrapunctus VIII à 3  

Contrapunctus VII per Augmentationem et Diminutionem à 4
Canon per Augmentationem in Contrario Motu à 2
Contrapunctus XIIIa à 3  

Contrapunctus XVIII à 4  
---przerwa---  
Contrapunctus II à 4
Canon alla Duodecima in Contrapuncto alla Quinta à 2
Contrapunctus X alla Decima à 4  

Contrapunctus V à 4
Contrapunctus inversus XIIb à 4
Contrapunctus VI in Stylo Francese à 4  

Contrapunctus IV à 4
Canon alla Decima in Contrapuncto alla Terza à 2
Contrapunctus IX alla Duodecima à 4


Koncert VI/ L’echo du Danube – muzyka na violę da gamba i lutnię

Gottfried Finger (1660 – 1730)
Sonata d-moll nr 4
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio  

Jacob Bittner (II poł. XVII w.)

Suita na lutnię  

Johannes Schenk (1660 – po 1710)
Sonata IV a-moll ze zbioru „Tyd en konst-oeffeningen”
Adagio affetuoso, Canzona: Adagio tremolo - Adagio - Grave, Alla breve - Adagio - Aria - Presto  
---przerwa---  
Anon. de Lubeck (D. Buxtehude?)
Sonata d-moll na violę da gamba i lutnię  

Johannes Schenk
Ouverture & Chaconne G-dur ze zbioru „Scherzi Musicali”  

Conradus Hoefflerus (1647 – 1705)
Suita V ze zbioru „Primitiae Chelicae”
Preludio, Allemand, Corrente, Sarabande, Gigue


Koncert VII/ Johann Sebastian Bach - Wariacje Goldbergowskie

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Wariacje Goldbergowskie BWV 988


Koncert VIII / Henry Purcell – fantazje na viole i fragmenty z opery „Fairy Queen”

Henry Purcell (1659 – 1695)
Overture: Dance for the Green Men – Monkey’s Dance („Fairy Queen” Z 629)
Fantasia d-moll nr 1 à 3 Z 732
Fantasia d-moll nr 8 à 4 Z 739
Fantasia G-dur nr 11 à 4 Z 742  

Rondeau & Hornpipe („Fairy Queen” Z 629)
Fantasia B-dur nr 5 à 4 Z 736
Fantasia F-dur nr 2 à 3 Z 733
Fantasia F-dur nr 6 à 4 Z 737  

Aire („Fairy Queen” Z 629)
Fantasia C-dur Upon One note
Fantasia c-moll nr 7 à 4 Z 738
Chaconne for Chinese Man and Woman („Fairy Queen” Z 629)  
---przerwa---  
Songster Chaconne – One Charming Night („Fairy Queen” Z 629)
Fantasia a-moll nr 9 à 4 Z 740  

Symphony while the swans come forward („Fairy Queen” Z 629)
Fantasia d-moll nr 12 à 4 Z 743
Fantasia g-moll nr 3 à 3 Z 734
Fantasia g-moll nr 4 à 4 Z 735
Fantasia e-moll nr 10 à 4 Z 741  

Dido’s Lament („Dido and Aeneas” Z 626)


Koncert IX / XVIII-wieczna muzyka orkiestrowa

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Ouverture burlesque B-dur TWV 55:B8
Ouverture, Scaramouches, Harlequinade, Colombine, Pierrot, Menuets I & II, Mezzetin en Turc  

Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764)
Sinfonia funebre (f-moll) composta per l’esequie della sua Donna che si celebrarono in Roma
Largo, Alla breve, Moderato, La Consolazione  

Johann Joachim Quantz (1697 – 1773)
Koncert fletowy g-moll
Allegro di molto, Arioso ma non troppo lento, Presto    
---przerwa---    
Johann Georg Pisendel (1687 – 1755)
Koncert skrzypcowy G-dur JP.I.4
Allegro, Largo, Allegro  

Carl Philip Emmanuel Bach (1714 – 1788)
Sinfonia G-dur Wq 182/1
Allegro di molto, Poco adagio, Presto  

Koncert fletowy A-dur Wq 168
Allegro, Largo con sordini, mesto, Allegro assai


Koncert X/ Tinto – passeggiaty, glosy i tańce

Diego Ortiz (ok. 1510 – ok. 1570)
Recercada Primera
Recercada sobre Canto Llano
Recercada sobre La Gamba  

Vincenzo Bonnizzi (? – 1630)

Jouissance vous donneray (za A. Willaertem)  

Santiago de Múrcia (ok. 1682 – ok. 1740)
Marizapalos  

Marañones Suite

Antonio Martín y Coll (? – po 1733)
Intro  

Santiago de Múrcia
El Amor  

Antonio Martín y Coll
Xacaras  

Santiago de Múrcia

Los Ympossibiles & La Jota  
---przerwa---  
Richardo Rognono (? – ok. 1619)
Anchor che co'l partire (za Cipriano)  

Lucas Ruiz de Ribayaz (ok. 1640 – ?)
Paradetas, improwizacja  

Francesco Corbetta (ok. 1615 – 1681)
La guitarre Royale S
Sarabande
, Passecaiglia, Menuet
 

Antonio Martín y Coll
Differencias sobre Las Follias 


Koncert XI / Ludwig van Beethoven – Symfonie IV i VI

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
IV Symfonia B-dur op. 60
I. Adagio – Allegro vivace
II. Adagio
III. Allegro molto e vivace
IV. Allegro ma non troppo  
-- przerwa --  
Ludwig van Beethoven
VI Symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna” 
I. Allegro ma non troppo. Obudzenie się pogodnych uczuć po przybyciu na wieś.
II. Andante molto moto. Scena nad strumieniem.
III. Allegro. Wesoła zabawa wieśniaków.
IV. Allegro. Burza.
V. Allegretto. Pieśń pastuszka – radosne i dziękczynne uczucia po burzy.


Koncert XII / XVII i XVIII-wieczna muzyka na arcylutnię i gitarę

Giovanni Girolamo Kapsberger (ok. 1580 – 1651)
Toccatta VI
Gagliarda X  

Alessandro Piccinini (1566 – ok. 1638)
Saravanda alla francese
Ricercare I
Corrente
Aira di Sarabanda in varie partite  

Toccata VIII (z księgi drugiej)
Corrente VII
Corrente VI  

Toccata VIII (z księgi pierwszej)
Chiaconna Mariona alla vera spagnola  

Gaspar Sanz (1640 – 1710)
Jácaras  

Domenico Pellegrini (I poł. XVII w. – po 1662) / Francesco Corbetta (1615 – 1681)

Ciaccona  

Santiago de Múrcia (ok. 1682 – ok. 1740)
Cumbees


Koncert XIII / Włoska i niemiecka muzyka XVII wieku

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (II poł. XVII w.)
Sonate à Violino solo per Chiesa e Camera, op. 3 (1660):
Sonata I La Stella
Sonata II La Cesta  

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704)
Passagaglia de Mon Biber  

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli
Sonata III La Melana
Sonata IV La Castella  

Johann Jakob Froberger (1616 – 1667)
Partite VI auff Die Maӱerin na harfę solo z „Libro secondo di Toccate” (1649)  

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli
Sonata V La Clemente
Sonata VI La Sabbatina


Koncert XIV / Johanna Sebastian Bach i Carl Philipp Emanuel Bach – Muzyka na flet z towarzyszeniem klawesynu

Carl Philip Emmanuel Bach (1714 – 1788)
Sonata e-moll Wq 124
Adagio, Allegro, Menuet I & II

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sonata c-moll BWV 1017
Largo, Allegro, Adagio, Allegro

Carl Philip Emmanuel Bach
Sonata a-moll na flet bez towarzyszenia basu Wq 132
Poco adagio, Allegro, Allegro

Johann Sebastian Bach
Sonata h-moll BWV 1014
Adagio, Allegro, Andante, Allegro


Koncert XV / Antonio Vivaldi ­– Arie i koncerty

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Ouverture z serenaty „La Senna Festeggiante” RV 693  

Aria „Non fia della vittoria” („Ercole” RV 710)  

Koncert d-moll „Il Gran Mogol” na flet traverso, smyczki i b.c. RV 431a
Allegro non molto, Larghetto, Allegro  

Aria „Fù di Rè commando”  

Koncert d-moll „per Pisendel” na skrzypce, smyczki i b.c. RV 237
Allegro, Adagio, Allegro  
---przerwa---  
Antonio Vivaldi
Aria „Quando piace il bel chi s’ama” („La Silvia” RV 734)  

Koncert C-dur na mandolinę, smyczki i b.c. RV 425
Allegro, Largo, Allegro  

Aria „Il figlio, il reo” („Tito Manlio” RV 738)  

Koncert D-dur „Grosso Mogul” na skrzypce, smyczki i b.c. RV 208
Allegro, Grave recitativo, Allegro  

Aria „Il mio fedele amor” („Armida” RV 699)  

Koncert G-dur na flet prosty, smyczki i b.c. RV 443
(Allegro), Largo, Allegro molto


Koncert XVI/ „Tra canti e balli”

Anonim
Ballo del Gran Duca (manuskrypt „Chigi”)  
--  
Jacques Archadelt (1507? – 1568)
Ancidetemi pur  

Gregorio Strozzi (ok. 1615 – ok. 1687)
Ancidetemi dimunito („Capricci da sonare”, 1687)  

Anonim
Ballo del Gran Duca („Intavolatura di Ancona”, 1644)  

Anonim
La Monica  

La Monica (improwizacja)    

Anonim
Aria di Fiorenza (manuskrypt „Chigi”)  

La Bergamesca (improwizacja)  

Alessandro Piccinini (1566 – ok. 1638)
La Bergamasca („Intavolatura di liuto capricci”, 1639)  
---przerwa---  
Giovanni Battista Buonamente
Sonata Sesta sopra Rugiero („Quarto Libro de Varie Sonate” op. 4, 1626)  

Alessandro Piccinini
Partite variate sopra la folia aria Romanesca („Intavolature di Liuto et di Chitarrone”, Libro Primo, 1623)  

Biagio Marini (1594 – 1663)
Romanesca per Violino solo è Basso se piace Al Signor Gioan Battista Magni Giovanetto di molto aspettatione nel Violino („Arie madrigali e corenti” op. 3, 1620)  

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)

Partita sopra l’Aria della Romanesca („Toccate e Partite di Intavolatura di Cimbalo”, Libro Primo, 1615)  

Giovanni Battista Vitali (1632 – 1692)
Ruggiero („Partite sopra diverse sonate”, manuskrypt z Modeny)  

Jacob van Eyck (1589/90 – 1657)
Amarilli mia bella („Der Fluyten Lust-hof”, 1646)  

Giulio Caccini (1551 – 1618)
Amarilli mia bella („Le nuove musiche”, 1601)  

Peter Philips (1560/1 – 1628)
Amarilli mia bella („The Fitzwilliam Viriginal Book”, 1603)  

Ruggiero (improwizacja)  

Giovanni Antonio Colombi (I poł. XVII w.)
Ruggiero (manuskrypt z Modeny)  

Alessandro Piccinini
Chiaccone (1639)


Koncert XVII / Johann Sebastian Bach – partity i sonaty skrzypcowe w transkrypcji na flet prosty

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Partita nr 3 E-dur BWV 1006 (aranż. na flet prosty)
Preludio, Gavotte en Rondeau, Bourée, Gigue  

Sonata nr 2 a-moll BWV 1003 (aranż. na flet prosty)
Allegro  

Partita a-moll BWV 1013 (aranż. na flet prosty)
Allemande, Corrente, Sarabande, Bourrée anglaise  

Sonata nr 3 C-dur BWV 1005 (aranż. na flet prosty)
Allegro assai  

Partita nr 2 d-moll BVW 1004 (aranż. na flet prosty)
Allemande, Corrente, Sarabande, Giga


Koncert XVIII / Concerti grossi i koncerty skrzypcowe w barokowych Włoszech

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)
Concerto grosso g-moll op. 6 nr 8
Vivace – Grave, Allegro, Adagio – Allegro – Adagio, Vivace, Allegro, Pastorale: Largo  

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)
Concerto grosso nr 5 d-moll
Allegro, Grave, Allegro, Minuetto  

Arcangelo Corelli
Concerto grosso D-dur op. 6 nr 1
Largo – Allegro, Largo – Allegro, Largo, Allegro, Allegro  

Carlo Alezio Razetti (XVIII w.)
Koncert skrzypcowy f-moll
Allegro ma non presto, Grave, Allegro  
---przerwa---  
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert skrzypcowy A-dur ‘per eco in lontano’ RV 552
Allegro, Larghetto, Allegro  

Antonio Montanari (1676 – 1737)
Concerto grosso A-dur
Adagio, Allegro, Grave, Vivace  

Antonio Vivaldi
Koncert f-moll „L’Inverno” op. 8 nr 4 RV 297
Allegro non molto, Largo, Allegro


Koncert XIX / Wilhelm Müller, Franz Schubert – Winterreise w opracowaniu na sopran i lirę korbową

Wilhelm Müller (1794 – 1827), Franz Schubert (1797 – 1828)
Winterreise (Cykl 24 pieśni do słów Wilhelma Müllera w opracowaniu na sopran i lirę korbową)  
Gute Nacht – Dobranoc
Die Wetterfahne – Chorągiewka na dachu  
Gefrorne Tränen – Zamarzające łzy
Erstarrung – Odrętwienie
Der Lindenbaum – Lipa
Wasserflut – Odwilż
Aus dem Flusse – Na rzece
Rückblick – Spojrzenie wstecz
Irrlicht – Błędny ognik
Rast – Odpoczynek
Frühlingstraum – Sen o wiośnie
Einsamkeit – Samotność
Die Post – Poczta
Der greise Kopf – Siwa głowa
Die Krähe – Wrona
Letzte Hoffnung – Ostatnia nadzieja
Im Dorfe – Na wsi
Der stürmische Morgen – Burzliwy poranek
Täuschung – Złudzenie
Der Wegweiser – Drogowskaz
Das Wirtshaus – Gospoda
Mut – Męstwo
Die Nebensonnen – Trzy słońca
Der Leiermann – Lirnik


Koncert XX / Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach – koncerty solowe w transkrypcji na mandolinę

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Koncert a-moll na mandolinę (w oryginale na skrzypce), smyczki i basso continuo BWV 1041
Allegro moderato, Andante, Allegro assai  

Koncert d-moll na mandolinę, smyczki i basso continuo BWV 1052R (na podstawie skrzypcowej rekonstrukcji koncertu klawesynowego d-moll BWV 1052)
Allegro, Adagio, Allegro  
---przerwa---  
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)
Sinfonia A-dur na smyczki Wq 182/4
Allegro ma non troppo, Largo ed innocentemente, Allegro assai  

Koncert d-moll na mandolinę (w oryginale na flet) i smyczki Wq 22
Allegro, Un poco andante, Allegro di molto


Koncert XXI/ Baldassare Ferri i jego muzyka

Baldassare Ferri (1610 – 1680) i jego muzyka

Giulio Caccini (1551 – 1618) Amarilli, mia bella (Le nuove musiche)
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Se l’aura spira (Primo libro d’arie musicali)
Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Sì dolce è’l tormento (Quarto scherzo delle ariose vaghezze)
Ludovico Roncalli (XVII w.) Passacaglÿ (Capricci Armonici sopra la Chitarra Spagnola)
Claudio Monteverdi
 Ohimé ch’io cado, ohimé (Quarto scherzo delle ariose vaghezze)
Tarquinio Merula (1594/5 – 1665) Menti, lingua bugiarda (Curtio precipitato et altri capricii, Libro II)
Giovanni Felice Sances (ok. 1600 – 1679)
 Usurpator tiranno (Cantade, Libro II)
Giovanni Picchi (I poł. XVII w.) Ballo alla Polacha (Intavolatura di balli) Ballo Ongaro (Intavolatura di balli) 
 Claudio Monteverdi
 Oblivion soave, from (L’Incoronazione di Poppea)
Antonio Cesti (1623 – 1669) Disserratevi, abissi (L’Argia)
Francesco Cavalli (1602 – 1676) Lamento di Apollo (Apollo e Daphne)
Giovanni Girolamo Kapsperger (ok. 1580 – 1651) Capona & Ciaccona (Libro IV d'intavolatura di chitarrone)
Francesco Cavalli Erme e solinghe cime... Lucidissima face (La Calisto)
Antonio Cesti Speranza, cor mio (L’Argia) Se l’anima mia non parla (L’Argia)


Koncert XXII/ Concerto Zapico

José Blasco de Nebra (1702 – 1768)
Fandango de España  

Santiago de Murcia (1682 – 1735)
Fandango  

Gaspar Sanz (1640 – 1710)
Marionas  

Anonim
Xácara  

Santiago de Murcia za Arcangelo Corellim (1653 – 1713)
Obra por 5o tono. Preludio Grabe y Giga  

Conte Ludovico Roncalli (XVII w.)
Preludio  

Giovanni Girolamo Kapsberger (ok. 1580 – 1651)
Passacaglia  

Anonim
Bayle del Gran Duque  

Improvisaciones sobre Caponas y Chaconas  

Santiago de Murcia
Cumbees  

Anonim
Diferencias sobre las Folías  

Giovanni Girolamo Kapsberger
Colascione  

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656 – 1746)
Passacaglia  

Santiago de Murcia
Folías Gallegas  

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Fandango


Koncert XXIII / Francuska opera XVIII wieku

Współorganizatorem koncertu jest Narodowy Instytut Audiowizualny

Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)
Ouverture („Scylla et Glaucus”, 1746 – akt I, scena 3)

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)
Air de Platée „Que ce séjour est agréable” („Platée”, 1745 – akt I, scena 3)  

Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)
3ème Air („Scylla et Glaucus”, 1746 – akt V, scena 2)  

Jean-Philippe Rameau
Air de Neptune „La jeune nymphe que j'adore” („Naïs”, 1748 – akt III, scena 1)  

Jean-Marie Leclair
Musette („Scylla et Glaucus”, 1746 – akt I, scena 3)  

Koncert skrzypcowy D-dur op. 10 nr 3
Allegro moderato, Andante, Allegro ma non troppo  
---przerwa---  
Jean-Philippe Rameau
Air de Mercure „L'objet qui règne dans mon âme” („Les Fêtes d'Hébé”, 1739 – odsłona 3, scena 7)  

Jean-Marie Leclair
Koncert fletowy C-dur op. 7 nr 3
Allegro, Adagio, Allegro assai  

Jean-Philippe Rameau
Air de Pygmalion „Fatal Amour” („Pygmalion”, 1748 – scena 1)  

Jean-Marie Leclair
Air des Sylvains („Scylla et Glaucus”, 1746 – akt I, scena 3)  

Jean-Philippe Rameau
Air de Castor „Séjour de l'éternelle paix” („Castor et Pollux”, 1737 – akt IV, scena 1)  

Ariette de Daphnis „Oiseaux chantez” („Daphnis & Eglé”, 1753 – scena 6)


Zdjęcia

Thumb_baroque17.11.13_fot.k_pictures_10 Thumb_baroque17.11.13_fot.k_pictures_11 Thumb_baroque17.11.13_fot.k_pictures_12 Thumb_baroque17.11.13_fot.k_pictures_08 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_08 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_07 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_23 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_16 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_19 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_20 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_32 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_33 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_34 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_35 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_36 Thumb_baroque16.11.13_fot._k_pictures_37 Thumb_baroque15.11.13_fot.k_pictures_08 Thumb_baroque15.11.13_fot.k_pictures_16 Thumb_baroque15.11.13_fot.k_pictures_17 Thumb_baroque15.11.13_fot.k_pictures_27 Thumb_baroque15.11.13_fot.k_pictures_28 Thumb_baroque15.11.13_fot.k_pictures_29 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_02 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_03 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_04 Thumb_baroque11.11.13_fot.k_pictures_17 Thumb_baroque10.11.13_fot.k_pictures_24 Thumb_baroque10.11.13_fot.k_pictures_25 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_10 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_11 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_12 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_15 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_6 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_8 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_12 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_10 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_11 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_22 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_24 Thumb_baroque12.11.13_fot.k_pictures_25 Thumb_baroque11.11.13_fot.k_pictures_10 Thumb_baroque11.11.13_fot.k_pictures_11 Thumb_baroque11.11.13_fot.k_pictures_06 Thumb_baroque11.11.13_fot.k_pictures_08 Thumb_baroque10.11.13_fot.k_pictures_12 Thumb_baroque10.11.13_fot.k_pictures_13 Thumb_baroque10.11.13_fot.k_pictures_14 Thumb_baroque10.11.13_fot.k_pictures_15 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_05 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_07 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_09 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_10 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_21 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_28 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_31 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_26 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_20 Thumb_baroque09.10.13_fot.k_pictures_35 Thumb_baroque08.11.13_fot.k_pictures_09 Thumb_baroque08.11.13_fot.k_pictures_20 Thumb_baroque08.11.13_fot.k_pictures_25 Thumb_baroque08.11.13_fot.k_pictures_35 Thumb_baroque08.11.13_fot.k_pictures_34 Thumb_baroque08.11.13_fot.k_pictures_36 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_04 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_05 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_06 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_07 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_28 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_29 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_30 Thumb_baroque07.11.13_fot.k_pictures_31 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_15 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_19 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_16 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_24 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_35 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_41 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_47 Thumb_barokfestiwal06.11.13_fot.k_pictures_11 Thumb_img_3228 Thumb_img_3231 Thumb_img_3260 Thumb_img_3270 Thumb_img_2923 Thumb_img_2961 Thumb_img_2947 Thumb_img_2967 Thumb_img_3042 Thumb_img_3055 Thumb_img_3063 Thumb_img_3100 Thumb_img_3077 Thumb_fb Thumb_fb2 Thumb_fb3 Thumb_fb4 Thumb_fb5 Thumb_fb7 Thumb_05_konferencja08.10.13_fot.k_pictures Thumb_06_konferencja08.10.13_fot.k_pictures Thumb_10_konferencja08.10.13_fot.k_pictures Thumb_18_konferencja08.10.13_fot.k_pictures Thumb_19_konferencja08.10.13_fot.k_pictures Thumb_31_konferencja08.10.13_fot.k_pictures Thumb_32_konferencja08.10.13_fot.k_pictures